Privacy Policy

Dit document is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Hiermee voldoet Ondernemers voor Ondernemers aan de GDPR ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij vinden het belangrijk dat u uw vertrouwen stelt in ons en wij zien het ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze Privacy Policy vindt u terug welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. Wij respecteren uw privacy en wij dragen zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Communicatie via e-mailverkeer
Ondernemers voor Ondernemers bewaart e-mailberichten die u naar ons verzendt op een beveiligde mailserver. Het kan voorkomen dat wij persoonlijke gegevens bij u opvragen die relevant zijn voor die diensten van Ondernemers voor Ondernemers . Dit maakt het voor ons mogelijk om uw vragen te beantwoorden en de diensten van Ondernemers voor Ondernemers naar het best van ons kunnen uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde mailservers van ons hostingbedrijf SVM Solutions of die van een derde partij waarmee SVM Solutions een verwerkersovereenkomst heeft opgesteld.

Cookiebeleid
Op de website hebben we een aparte pagina over het cookiebeleid van deze website. U heeft altijd de mogelijkheid om uw toestemming te veranderen of in te trekken op de volgende pagina: Cookiebeleid

Doeleinden
Ondernemers voor Ondernemers kan uw verkregen gegevens gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Policy of als wij hier toestemming voor hebben gekregen. Met uw gegevens kunnen wij u op de hoogte houden over ons e-book, trainingen, Onderneem programma’s en Perspectief gesprek. In elke communicatie van Ondernemers voor Ondernemers zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers of samenwerkende bedrijven van Ondernemers voor Ondernemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Persoonsgegevens
Marco den Hartog biedt u de mogelijkheid tot het inzien van alle persoonlijke informatie die aan ons is versterkt. U heeft de mogelijkheid de data in te zien, te laten veranderen of laten verwijderen. Neem contact met ons op over uw persoonlijke informatie.

Heeft u nog vragen over de Privacy Policy? Neem dan contact met ons op

Ondernemers voor Ondernemers
Marconistraat 16
3029AK Rotterdam
E-mail: contact@marcodenhartog.com
Telefoon: 06 – 506 624 27